Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuriiriyhtiöiden tilausjärjestelmät ovat monesti monimutkaisia ja vaikeaselkoisia. Meille puolestaan riittää sähköpostilla tehty tilaus, tai tilauksen voi tehdä helppokäyttöisessä järjestelmässämme. Toimitamme sähköpostiinne valmiin osoitelapun, joka tulee kiinnittää lähetykseen. Niin yksinkertaista se on. Hoidamme myös noutopyynnöt. Hoidamme vientihuolinnan joko itse tai varmistamme että kuriiriyhtiöllä on kaikki tarvittavat asiakirjat vientihuolintaa varten.

Jos teillä ei ole kymmeniä lähetyksiä viikossa, uskomme, että hintamme on edullisempi.
Asiakkaanne saattaa toivoa toimitusta jollakin tietyllä kuriiriyhtiöllä, jonka sopimusnumeroa teillä ei ole. Meillä on kuitenkin kaikki.
Omasta järjestelmästämme hinta selviää heti, joten sitä ei tarvitse etsiä vaikeaselkoisista hintataulukoista.
Tunnemme kuriiriyhtiöiden toimintatavat ja alihankkijat.
Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla hoidamme noudot omalla kalustollamme klo 08:00–18:00, ja lähetykset toimitetaan iltakoneisiin lähteviksi eteenpäin maailmalle.
Olemme pieni ja joustava yhtiö, joka hoitaa lähetyksenne kuriiriyhtiön lajitteluhihnalle ajoissa ennen iltakoneen lastaamista.

Jos haluatte lähetyksenne merirahtina toiselta puolelta maailmaa Suomeen, kokonaiskuljetushinta muodostuu seuraavista tekijöistä:
nouto ovelta
vientihuolinta
lähtömaan muut paikalliskulut satama-/terminaalimaksut, asiakirjamaksut ym.
merirahti (oman rahtinne osuus kontin tilasta), sis. kaikki merirahdin lisät
määrämaan (Suomen) paikalliskuluista: satama-/terminaalimaksut, luovutusmaksut, asiakirjamaksut ym.)
tuontihuolinta
toimitus ovelle
Jos merirahti on ollut ilmainen,saattaa käydä niin, että paikalliskuluista tulee kohtuuttomansuuret.
Esimerkiksi kiinalaiset saattavat ilmoittaa Suomen agentille "Suomen paikalliskulut", joista he haluavat osansa takaisin.

Mitä tehdä tuontilähetyksissä?
Perussääntönä on, että paikallinen toimija etsii aina edullisimman vaihtoehdon tavaratoimitukselle kotipaikasta satamaan. Erityisesti Aasian tavarantoimittajien kanssa kannattaa sopia FOB-ehdoista. Jos tämä ei onnistu, kannattaa tehtaalta kysyä jos tehdas pystyy hoitamaan kuljetuksen satamaan ja sisällyttää rahdin tavaralaskuun, suosittelemme LCL-merirahdin tilaamista meiltä. Teemme teille tarjouksen, johon sisältyvät myös Suomen paikalliskulut, ja näin vältytte yllätyksiltä.

Passitus on tavarankuljetuksia ja kansainvälistä kaupankäyntiä helpottava tullimenettely. Siinä tavaraa kuljetetaan tullivalvonnassa lähtötullista määrätulliin, jossa se tulliselvitetään. Passituksessa tavaroita voidaan siirtää passitusalueella tullia tai muita maksuja maksamatta.
Esimerkki: Jos saatte lähetyksen, jonka tullausta ei voi heti hoitaa, se kannattaa siirtää pois lentokentän ja sataman terminaalista normaalihintaisiin tullivarastoihin.
Esimerkki: Jos epäilette, että tullilaboratorio saattaa kiinnostua lähetyksestänne (lelut, korut ym.), lähetys kannattaa siirtää ennen tuontitullauksen aloitusta väliaikaiseen varastoon.
Esimerkiksi Venäjän EU:n ulkopuolinen transito liikkuu Suomen kautta joko T1- tai TIR carnet passituksilla.
Tarjoamme myös tämän palvelun.

Vastuussa on viejä. Viejälle päätetty vientiselvityksen poistumisvahvistettu luovutuspäätös on todistus siitä, että tavara on poistunut maasta. Jokaisen "myynti yhteisön ulkopuolelle"-laskun kohdalla on oltava todistus tästä.
Huolintaliikkeenä pidämme huolta siitä, että MRN-numero eli vientiselvityksen numero viedään kuljetusliikkeiden järjestelmiin ja EAD-saateasiakirja on kuljettajalla mukana.
Ongelmia voi aiheutua Venäjän toimituksissa esimerkiksi Suomen rajalla.
Inhimillisten virheiden mahdollisuus on suuri, jos esimerkiksi samassa autossa on vaikkapa 40 vientiselvitystä.
Jos vientiselvitystä ei ole päätetty, tehdään selvitys ja Suomen tulli päättää vientiselvityksen vaihtoehtoisten asiakirjojen avulla. Vaihtoehtoinen todistus poistumisesta voi olla esimerkiksi kohdemaan tuontiselvitys, leimattu rahtikirja ym.
Venäjän kaupassa on otettava huomioon myös se, että ostaja ei pysty esittämään Suomen tullille kelpaavaa tuontiselvitystä.
Viejän näkökulmasta kyse on kuitenkin 24 %:n alv:sta, joten suosittelemme, että varmistatte omat saatavat uusien toimijoiden kohdalla erityisesti venäläisten asiakkaiden kohdalla ja erityisesti silloin, kun rahasuoritus ei tule Venäjältä (venäläisestä pankista).

Kannattaa muistaa, että EXW:nä ei saa myydä.
Perussääntönä on, että jos kyse on etämyynnistä ja myyjä järjestää kuljetuksen, tämä sopii verottajalle. Jos ostaja järjestää kuljetuksen, saatatte joutua maksamaan arvonlisäveron, vaikka teillä on tullin poistumisvahvistettu luovutuspäätös.
Ostajalta tulee pyytää passin numero (mieluummin myös passin kopio), joka kannattaa kirjata laskuun tai kuittiin.
Suomen verottaja haluaa pitää huolen siitä, että tavaraa ei kierrätetä takaisin Suomeen muiden maiden, esimerkiksi Norjan ja Venäjän, kautta.
Suomen verottaja saattaa kiinnostua myös kaupallisista eristä. Esimerkiksi 10 kitaraa ei kannata myydä kiinalaiselle yksityiselle henkilölle.
Matkailijamyyntiin pätevät eri säännöt, joita kannattaa noudattaa tarkasti. Poistumisvahvistettu luovutuspäätös on arvoton verottajan silmissä, jos kyse on matkailijamyynnistä ja laskumerkinnät on tehty väärin.
Väärin tehdyistä merkinnöistä seuraa veronkorotus ja arvonlisäverojen maksu.

Teemme tarvittavat merkinnät rahtikirjoihin ja kunnioitamme sekä ostajan että myyjän tarpeita. Varmistamme kummaltakin osapuolelta, että rahtikirjat ovat kummankin osapuolen pankin hyväksyttävissä. Myös Venäjän maantietoimituksissa toimimme tarkasti remburssiehtojen ja asiakkaiden ohjeiden mukaan

Jos lähetys ei ole fyysisesti Suomessa, emme voi tehdä vientiselvitystä Suomessa, vaan se pitää tehdä siinä maassa, jossa lähetys fyysisesti on. Kaikki EU-maiden tullit eivät esitä ns. poistumisvahvistettua luovutuspäätöstä. Näissä tilanteissa Suomen verottajalle riittää EAD:n kopio (eli vientiselvityksen ns. saateasiakirja, jossa on mrn-numero + viivakoodi). Verottaja voi tarvittaessa tarkistaa asiakirjojen aitouden Suomen tullista. Vientiselvitykset ovat aina lähtömaan kielellä.
Tämä käytäntö koskee tilanteita, kun lähetys lähtee vientiin käymättä Suomessa.

Esimerkki:Teillä on italialainen alihankkija ja asiakas on Dubaissa. Rahtikirjaan merkitty lähettäjä on suomalainen yritys ja vastaanottaja Dubaissa. Vientiselvitys tehdään Italiassa, jossa viejä on suomalainen yhtiö ja vastaanottaja Dubaihin rekisteröity yhtiö.
Jos oma yrityksenne on esimerkiksi rekisteröity Hongkongiin ja teidän ja EU-tavarantoimittajan välinen kauppa on ”myynti EU:n ulkopuolelle”, tämä voi aiheuttaa ongelmia osassa EU-maita tai jopa maan eri tullitoimipaikoissa, koska osa EU-maiden tulliviranomaisista vaatii, että sekä rahtikirjaan että vientiselvitykseen merkitty viejä on sama. Tässä tilanteessa myös myyjänne pitää todistaa, että lähetys on poistunut Euroopan yhteisön alueelta.
Kaikissa maissa ei ole käytössä samaa käytäntöä. Löydämme varmasti sopivan ratkaisun.
Huom! Vastaanottaja näkee, että lähetys on lähtenyt esimerkiksi MXP-kentältä tai Genovan satamasta, ei Suomesta.

Käytännössä kyse on tavallisesta lentorahtikirjasta, mutta lentorahtikirjan tiedot syötetään lentoyhtiöiden järjestelmiin, josta ne siirtyvät myös lähtö- ja määrälentokentille.
Ongelmia voi kuitenkin aiheuttaa se, että rahtikirjan kenttien merkkimäärä on rajattu. Tämän vuoksi hyvin pitkät yritysnimet (Venäjä) ja osoitteet (Kiina) joudutaan lyhentämään. Esimerkiksi vastaanottaja nimi -kenttä on 35 merkkiä, osoitekenttä 35 merkkiä ja tavarakuvaus enintään 20 merkkiä.
Voiko lähetyksen mukaan liittää normaalisti kirjekuoren, jossa on alkuperäiset asiakirjat?
Kyllä voi, teemme e-awb-rahtikirjaan merkinnän, että lähetyksen mukana on kirjekuori. Kirjekuoreen ei liitettä enää rahtikirjoja, vaan siihen kirjoitamme rahtikirjan numeron.

Ensinnäkin lentoyhtiö muistuttaa asiasta meitä, ja me muistutamme puolestamme omaa asiakastamme. Se, että vastaanottaja ei nouda lähetystä, on erittäin harvinaista.
Jos näin kuitenkin tapahtuu,
a) määrälentokentän terminaali tai paikallinen tulli myy lähetyksen huutokaupassa.
b) Määrälentokentän terminaali tai tulliviranomaiset hävittävät lähetyksen.
c) Joillakin lentokentillä ei ole tahoa, joka järjestää huutokauppoja tai tullivalvonnassa tapahtuvaa tavaran hävittämistä, vaan lähetys palautetaan lähettäjän kustannuksella takaisin lähtökentälle. Lähin tällainen lentokenttä on Pietari (LED).
Miksi näin pääsee tapahtumaan?
Vastaanottaja ei pysty tuontiselvittämään lähetystä puutteellisten asiakirjojen vuoksi ja antaa asian olla.Vaikka lähetystä ei pystyttäisi tuontiselvittämään,voimme lähes aina järjestää lähetyksen takaisin edullista reittiä pitkin yhteistyökumppaniemme avulla. Tähän tarvitaan kuitenkin myös vastaanottajatahon yhteistyöhalukuutta.
Toiveenamme on yleensä, että asiakkaamme antaa meille valtuudet olla vastaanottajaan yhteydessä. Näin vastaanottaja voi varmistaa, että asiakirjat ovat kunnossa (koskee erityisesti mm.Venäjän, Brasilia ja Turkin liikennettä).