Kuka on vastuussa vientiselvityksen päättämisestä?

Vastuussa on viejä. Viejälle päätetty vientiselvityksen poistumisvahvistettu luovutuspäätös on todistus siitä, että tavara on poistunut maasta. Jokaisen "myynti yhteisön ulkopuolelle"-laskun kohdalla on oltava todistus tästä.
Huolintaliikkeenä pidämme huolta siitä, että MRN-numero eli vientiselvityksen numero viedään kuljetusliikkeiden järjestelmiin ja EAD-saateasiakirja on kuljettajalla mukana.
Ongelmia voi aiheutua Venäjän toimituksissa esimerkiksi Suomen rajalla.
Inhimillisten virheiden mahdollisuus on suuri, jos esimerkiksi samassa autossa on vaikkapa 40 vientiselvitystä.
Jos vientiselvitystä ei ole päätetty, tehdään selvitys ja Suomen tulli päättää vientiselvityksen vaihtoehtoisten asiakirjojen avulla. Vaihtoehtoinen todistus poistumisesta voi olla esimerkiksi kohdemaan tuontiselvitys, leimattu rahtikirja ym.
Venäjän kaupassa on otettava huomioon myös se, että ostaja ei pysty esittämään Suomen tullille kelpaavaa tuontiselvitystä.
Viejän näkökulmasta kyse on kuitenkin 24 %:n alv:sta, joten suosittelemme, että varmistatte omat saatavat uusien toimijoiden kohdalla erityisesti venäläisten asiakkaiden kohdalla ja erityisesti silloin, kun rahasuoritus ei tule Venäjältä (venäläisestä pankista).